Akcja z 17 marca i podsumowanie I kwartału 2024 roku.        Podczas pierwszej tegorocznej a ogółem 87 akcji oddawania krwi przez członków Klubu, w Szkole Podstawowej nr 1 w Grybowie wzięło udział 60 osób. Krew oddało 47 krwiodawców (13 zdyskwalifikowanych z powodu niedowagi, nadciśnienia i małej hemoglobiny) o łącznej wartości 21 litrów 150 mililitrów bezcennego płynu. W takcie Akcji przeprowadzony został pokaz udzielania pierwszej pomocy przez zawodowych Ratowników Medycznych.
        W I kwartale bieżącego 2024 roku 126 naszych krwiodawców oddało 56 litrów 850 mililitrów krwi co podniosło łączną ilość krwi oddanej przez członków Klubu HDK "Adma"

Odznaki Zasłużony Honorowy Dawca Krwi 2024                W tym roku zostały przyznane członkom HDK "Adma" następujące odznaki:

Zasłużony dla zdrowia Narodu (20 l oddanej krwi):

Aneta Galeja - Ligęza
 
Odznaka I stopnia (18 l oddanej krwi)
Michalik Danuta
 
Odznaka II stopnia (12 l oddanej krwi)
Michalik Danuta
Maciaszek Jakub
Romański Jan
 
Odznaka III stopnia (6 l oddanej krwi)
Włodarczyk Dawid
Kornakiewicz Antoni
Pociecha Barbara
Długosz Agnieszka
Góra Józef
Serdecznie gratulujemy.

Życzenia Świąteczne        Z okazji Świąt Wielkiej Nocy 2024 r. składamy najserdeczniejsze życzenia członkom, sympatykom i sponsorom Klubu Honorowych Dawców Krwi "ADMA":
        "Wesołego królika co po stole bryka, spokoju świętego i czasu wolnego.
        Życia zabawnego w jaja bogatego. W ogóle wszystkiego co jest najlepszego!”.

60-lecie Klubu HDK NEWAG        Z okazji 60 rocznicy działalności klubu HDK przy NEWAG S.A., nasz klub "HDK Adma" otrzymał od zaprzyjaźnionego klubu pamiątkowy, srebrny medal wybity dla "Jubilata" przez Mennicę Polską w podziękowaniu za współpracę.
        Dziękujemy

KOMUNIKAT       

Podsumowanie 2023 roku.        W 2023 roku w Klubie HDK "ADMA" zarejestrowanych było 517 krwiodawców z których oddało krew 457. Zdyskwalifikowanych z powodów zdrowotnych zostało 60 osób. Wśród członków naszego klubu zarejestrowaliśmy 13 osób po raz pierwszy oddających krew - gratulujemy.
Wśród dawców w ramach akcji oddało krew i osocze 174 krwiodawców, a indywidualnie 283.
Łącznie nasi członkowie oddali w 2023 roku 204 litry i 300 mililitrów krwi oraz 1200 mililitrów osocza co daje sumaryczną wartość 205 litrów 500 mililitrów płynów dających życie.
Stan oddanej krwi na 31.12.2023 r. wynosi 2.614.300 mililitrów.
        Dziękujemy i gratulujemy

Świąteczne Życzenia        Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i nowego nadchodzącego 2024 Roku składamy najserdeczniejsze życzenia członkom, sympatykom i sponsorom Klubu Honorowych Dawców Krwi "ADMA" z wdzięcznością za aktywność i ofiarność, gratulując postawy, i z nadzieją na dalszą współpracę.

Akcja 5 listopada 2023 r.        Podczas trzeciej tegorocznej a ogółem 86 akcji oddawania krwi przez członków Klubu, w Szkole Podstawowej nr 1 w Grybowie wzięło udział 62 osoby. Krew oddało 56 osób (6 zdyskwalifikowanych z powodu niedowagi, nadciśnienia i małej hemoglobiny) o łącznej wartości 25 litrów 200 mililitrów bezcennego płynu.
        W takcie Akcji przeprowadzony został pokaz udzielania pierwszej pomocy przez zawodowych Ratowników Medycznych. Akcja podniosła łączną ilość krwi oddanej przez członków Klubu HDK "Adma" do 2586 litrów 150 mililitrów (stan na dzień 6.11.2023r.)).
        Dziękujemy raz jeszcze.

KOMUNIKAT       

„Polonia Minor” dla grybowskich krwiodawców       
        W sobotę, 17 czerwca w Miejskim Centrum Kultury „Sokół” w Nowy Sączu odbyło się wyjątkowe wydarzenie V-ta Gala Sądecka Krwiodawstwa, podczas której klub HDK „ADMA” w Grybowie otrzymał prestiżowe wyróżnienie jakim jest nagroda „Polonia Minor”. Jest to przyznawana przez samorząd województwa małopolskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozpowszechniania i popularyzacji idei samorządności, oraz za działalność na rzecz Małopolski. Uroczystego wręczenia nagrody na ręce prezesa klubu Wacława Romańskiego dokonał Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski.
        "Wszyscy jesteśmy Państwu wdzięczni za Wasze szlachetne serca, bo dzięki temu biją serca osób, którym Wasza krew uratowała życie", podkreśla marszałek.
        Gratulujemy.

Podsumowanie III kwartału 2023 roku        Od 1.07.2023r. do 30.09.2023r. członkowie naszego Klubu oddali 58 litrów 50 mililitrów krwi pełnej. Zarejestrowanych było łącznie152 krwiodawców (ekipa i indywidualni). Z tej liczby krew oddało 129 osób. Z zarejestrowanych indywidualnie 87 krwiodawców krew oddało 75 osób (odsuniętych zostało 12 z powodu niskiej hemoglobiny) co wzbogaciło nasz bank krwi o 33 litry 750 mililitrów życiodajnego płynu.
        Łącznie za 3 kwartały bieżącego roku 333 członków Klubu HDK "ADMA" oddało 150 litrów 150 mililitrów krwi. Stan oddanej krwi na dzień 1.10.2023r. wynosi 2560 litrów 950 mililitrów.
        Dziękujemy w imieniu potrzebujących.

Nagrody dla Prezesa        Prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi "ADMA" w Grybowie, Pan Wacław Romański został ostatnio uhonorowany kolejnymi odznaczeniami dla wybitnych krwiodawców. Są to: odznaka honorowa Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony Zdrowia” oraz odznaka Krajowego Duszpasterstwa HDK "25 lat Pielgrzymek HDK".
        Serdeczne gratulacje.Akcja z 23 lipca 2023 r.        W 81 ogółem a drugiej tegorocznej akcji oddawania krwi w Szkole Podstawowej nr 1 w Grybowie wzięło udział 64 krwiodawców naszego klubu. 54 z nich oddało 24 litry 300 mililitrów krwi (dyskwalifikacja 10 osób z powodu niskiej hemoglobiny) podnosząc łączną wartość oddanej krwi na naszym koncie do 2526 litrów 200 mililitrów (stan na 24.07.2023 r.) W trakcie akcji przeprowadzony został również pokaz udzielania pierwszej pomocy przez ratowników medycznych.
Fotorelacja z akcji i obchodów 20-lecia naszego Klubu wkrótce w zakładce Galeria.
        Dziękujemy

Podsumowanie II kwartału 2023 roku        Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2023 roku członkowie naszego Klubu oddali 34 litry 200 mililitrów krwi pełnej.
        Zarejestrowanych było 87 krwiodawców z których oddało krew 76 osób (11 członków zdyskwalifikowała niska hemoglobina). Łącznie w I półroczu tego roku 204 członków Klubu oddało 92 litry 100 mililitrów krwi. Podniosło to ogólny stan oddanej krwi do 2501 litrów 900 mililitrów. (stan na dzień 30 czerwca 2023 roku.)

Podsumowanie I kwartału 2023 roku        Od 1 stycznia do 31 marca 2023 roku członkowie naszego Klubu oddali 57 litrów 900 mililitrów krwi oraz 1200 mililitrów osocza.
        Zarejestrowanych było 146 krwiodawców z których oddało krew 128 osób (18 członków zdyskwalifikowała niska hemoglobina). Podniosło to ogólny stan oddanej krwi do 2466 litrów 700 mililitrów. (stan na dzień 31 marca 2023 roku.)

Jabłka sądeckie dla klubowiczów HDK "ADMA" 2023 r.       

Złote Jabłko Sądeckie

Ireneusz Gruca
Piotr Jarosz
Robert Kiełbasa
Dariusz Bernasiewicz
Robert ŚwięsSrebrne Jabłko Sądeckie

Michał Dubas
Rafał Śliwa
Stanisław Gruca
Bogusław Bochenek
Piotr Górski

Odznaki Zasłużony Honorowy Dawca Krwi 2023                W tym roku zostały przyznane członkom HDK "Adma" następujące odznaki:
 
Odznaka I stopnia (18 l oddanej krwi)
Moroń Jan
 
Odznaka II stopnia (12 l oddanej krwi)
Adamik Zbigniew
Kogut Krzysztof
Kawęcka Paulina
Gruca Krzysztof
Gucwa Rajmund
 
Odznaka III stopnia (6 l oddanej krwi)
Romanek Grażyna
Radzik Stanisław
Niepsuj Agnieszka
Pękala Krzysztof
Motyka Bogusława
Szpakowska Lidia
Ptaszkowski Władysław
Niepsuj Mirosław
Kafel Marcin
Góra Tomasz
Gucwa Rajmund
Niemas Mariola

Zasłużony dla zdrowia Narodu (20 l oddanej krwi):

Andrzej Matusik
Kamil Matuła
Łukasz Bosak
Bogusław Bochenek
Rafał Matuła
Serdecznie gratulujemy.

KOMUNIKAT       

ZAPROSZENIE       

Akcja z 5 marca 2023 r.        W pierwszej tegorocznej akcji oddawania krwi wzięło udział 68 krwiodawców naszego klubu. 59 z nich oddało 26 litrów 550 mililitrów krwi (dyskwalifikacja 9 osób z powodu niskiej hemoglobiny). Ponadto indywidualnie w tym roku 56 osób oddało 25 litrów 350 mililitrów życiodajnego płynu w RCKiK w Nowym Sączu, podnosząc łączną wartość oddanej krwi na naszym koncie do 2459 litrów 550 mililitrów (stan na 9.03.2023r.)
        Dziękujemy

INFORMACJA        W zakładce Kronika dostępna jest cyfrowa aktualizacja Kroniki Klubu HDK Adma za okres do marca 2023.

UWAGA        Prosimy krwiodawców z grupą krwi A Rh+ o NIE branie udziału w akcji 5.03.2023 r. (nadmiar tej grupy w banku krwi).

KOMUNIKAT       

INFORMACJA        W zakładce Kronika dostępna jest cyfrowa aktualizacja Kroniki Klubu z okresu 01.2019-06.2022r. Pozostała część czyli 2 półrocze 2022 i początek roku 2023 udostępnimy niebawem.

KOMUNIKAT        Z powodu remontu budynku OSP Biała Wyżna akcja krwiodawstwa w dniu 5 marca 2023 roku odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Grybowie przy ulicy Szkolnej 1.

Akcje w 2023 roku.        Zaplanowano trzy niedzielne akcje w Remizie OSP Grybów - Biała Wyżna:
 • 5.03.2023 r.
 • 23.07.2023 r.
 • 5.11.2023 r.

Podsumowanie 2022 roku.        W tym roku ogólnie krwiodawcy klubu HDK "ADMA" oddali 200 litrów 750 mililitrów krwi. Uczyniło to 446 krwiodawców z 511 zarejestrowanych (niestety 65 zostało zdyskwalifikowanych).

Podsumowanie IV kwartału 2022 r.        Od 1 października do 30 grudnia 2022 roku członkowie naszego Klubu oddali 53 litry 250 mililitrów krwi pełnej.
        Zarejestrowanych było 134 krwiodawców z których oddało krew 118 osób (16 członków zdyskwalifikowała niska hemoglobina). Podniosło to ogólny stan oddanej krwi do 2407 litrów 650 mililitrów. (stan na dzień 1 stycznia 2023 roku.)

Świąteczne Życzenia 2023        Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i nowego nadchodzącego 2023 Roku składamy najserdeczniejsze życzenia członkom, sympatykom i sponsorom Klubu Honorowych Dawców Krwi "ADMA" z wdzięcznością za aktywność i ofiarność, gratulując postawy, i z nadzieją na dalszą współpracę.

Akcja z 6 listopada 2022 r        W pierwszą niedzielę listopada czyli 6.11.2022 r. odbyła się kolejna – już 83-cia akcja poboru krwi zorganizowana przez Klub Honorowych Dawców Krwi „ADMA” w Grybowie. Tym razem, z uwagi na przeprowadzany remont remizy strażackiej OSP Grybów-Biała, akcję przeprowadzono w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Grybowie (ul. Szkolna).
        Przez prawie pięć godzin trwania akcji, zarejestrowano 51 krwiodawców, z których krew oddało 45. Sześcioro chętnych nie zostało dopuszczonych przez lekarza, z uwagi na stwierdzoną niską zawartość hemoglobiny.
        Łącznie w tej akcji udało się zebrać 20 litrów i 250 ml krwi.
        Członkowie od początku funkcjonowania klubu oddali jej łącznie 2.376 litrów i 450 mililitrów. Dziękujemy wszystkim uczestnikom akcji. Informujemy, że tym razem krew była zbierana dla małych dzieci – pacjentów Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie – Prokocimiu.

KOMUNIKAT       

Podsumowanie III kwartału 2022 r.        Od 1.07. do 30.09.2022 r. członkowie naszego klubu oddali 54 litry 450 mililitrów krwi. Zarejestrowanych było 145 krwiodawców, z których 121 oddało krew (dyskwalifikacja 24 osób z powodu niskiej hemoglobiny). Podniosło to ogólny stan oddanej krwi do 2356 litrów 200 mililitrów (stan na dzień 1.10.2022 r.)

Podsumowanie II kwartału 2022 r.        Od 1.04. do 8.07.2022 r. członkowie naszego klubu oddali 34 litry 800 mililitrów krwi. Zarejestrowanych było 88 krwiodawców, z których 77 oddało krew (dyskwalifikacja 11 osób). Podniosło to ogólny stan oddanej krwi do 2301 litrów 750 mililitrów (stan na dzień 8.07.2022 r.)

Sądecka Gala Krwiodawstwa "Kropla Krwi"                W kolejnych III i IV Sądeckich Galach Krwiodawstwa w Krynicy - Zdroju w czerwcu 2022 r. wzięli udział członkowie naszego Klubu. Oprócz nich gośćmi III Gali była grupa uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Grybowie z opiekunem Panią Patrycją Zagórską. W trakcie spotkania podpisane zostało porozumienie pomiędzy Dyrekcją LO Grybów a oddziałem Rejonowym PCK w Starym Sączu w wyniku którego młodzież została zrzeszona w klubie HDK "ADMA" jako wolontariat. Koordynatorem z ramienia Oddziału Rejonowego PCK została Pani Jadwiga Totoś. Fotorelacja w zakładce Galeria - zapraszamy.

Wacław Romański
Jadwiga Totoś

Odznaka Honorowa PCK 2022               
 
Odznaka 4 stopnia
Paweł Fyda
Jacek Migacz
Dariusz Bernasiewicz
Robert Kiełbasa
Piotr Jarosz
 
Odznaka 3 stopnia
Wacław Romański
 
Odznaka 2 stopnia
Klub HDK "ADMA" w Grybowie

Świąteczne Życzenia Wielkanocne        Z okazji Świąt Wielkiej Nocy składamy najserdeczniejsze życzenia członkom, sympatykom i sponsorom Klubu HDK "Adma" z wdzięcznością za aktywność i ofiarność, gratulując postawy, i z nadzieją na dalszą współpracę.

Podsumowanie I kwartału 2022 r.        Od 1 stycznia do 31 marca 2022 członkowie naszego Klubu oddali 58 litrów 250 mililitrów krwi. W I kwartale bieżącego roku zarejestrowanych było 144 członków Klubu HDK ADMA z których 130 oddało krew (zdyskwalifikowano 14). Podniosło to ogólny stan oddanej krwi do 2266 litrów 950 mililitrów ( stan na dzień 31.03.2022 r.)
        Dziękujemy

Komunikat        Z dniem 1.04.2022 r. zostaje uruchomiony punkt poboru krwi R.C.K. i K. w Nowym Sączu ulica Kochanowskiego 15.

Akcja z 13 marca 2022 r        W pierwszej tegorocznej akcji oddawania krwi wzięło udział 69 krwiodawców naszego klubu. 60 z nich oddało 27 litrów krwi podnosząc łączną wartość życiodajnego płynu na naszym koncie do 2235 litrów. Dziękujemy

KOMUNIKAT        Podczas uroczystości rocznicy 100 Lat Młodzieży PCK Prezes naszego Klubu, Pan Wacław Romański został odznaczony pamiątkowym medalem Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża. Gratulujemy!


KOMUNIKAT        Informujemy, że do końca marca 2022 roku krwiodawcy indywidualnie mogą oddawać krew w Remizie OSP w Biegonicach ul. Zakładników 1.

Przekazanie 1% podatku na Oddział Rejonowy PCK w Starym Sączu        Jak co roku prosimy o przekazanie 1% podatku dochodowego na nasz Oddział PCK. Przekazanie odbywa się podczas wypełniania rocznego zeznania PIT za rok 2021. Poniżej zamieszczamy wzór zeznania PIT 37 i jednocześnie dziękujemy za wsparcie.

Podsumowanie roku 2021        Klub Honorowych Dawców Krwi „Adma” w Grybowie uprzejmie informuje, iż w ubiegłym roku mimo panującej pandemii, ochoczo oddawaliśmy krew. Ogółem w roku 2021 członkowie naszego klubu oddali 174 litry 600 mililitrów krwi.
        Zarejestrowanych do oddania krwi było 443 krwiodawców, z czego krew pobrano od 390 osób (53 osoby zostały zdyskwalifikowane).
        Od początku istnienia Klubu łącznie zebrano 2208,700 litrów krwi.

Zasłużony dla Zdrowia Narodu 2021/2022       

Zasłużony dla zdrowia Narodu (20 l oddanej krwi):

Józef Motyka
Stefan Romańczyk
Stanisław Gruca
Michał Dubas
Dariusz Bernasiewicz


Serdecznie gratulujemy.

Odznaki Zasłużony Honorowy Dawca Krwi 2021/2022                W tym roku zostały przyznane członkom HDK "Adma" następujące odznaki:
 
Odznaka I stopnia (18 l oddanej krwi)
Bosak Łukasz
Romańczyk Stefan
Gruca Stanisław
Matuła Kamil
Matuła Rafał
Matusik Andrzej
 
Odznaka II stopnia (12 l oddanej krwi)
Totoś Roman
Ruda Jakub
Rodak Marek
Romańczyk Stefan
Mól Marta
Obrzut Karol
Lichocki Krzysztof
 
Odznaka III stopnia (6 l oddanej krwi)
Gryboś Jarosław
Rzemiński Łukasz
Sekuła Maciej
Pitwor Damian
Jeleń Dariusz
Siedlarz Kszysztof
Święs Natalia
Filipowicz Marek
Świgut Jan
Gruca Stanisław
Radzik Sylwester
Kruczek Sylwia
Serdecznie gratulujemy.

Świąteczne Życzenia 2022        Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i nowego nadchodzącego 2022 Roku składamy najserdeczniejsze życzenia członkom, sympatykom i sponsorom Klubu HDK "Adma" z wdzięcznością za aktywność i ofiarność, gratulując postawy, i z nadzieją na dalszą współpracę.

Rekord Guinnessa        Mieszkaniec Starego Sącza Andrzej Lis 5 grudnia 2021 r. oddał setny litr krwi podczas akcji na rynku miasta. Jest to potwierdzony rekord świata w ilości oddanej krwi przez jednego krwiodawcę. Gratulujemy jednocześnie zachęcając do aktywnego udziału w akcjach krwiodawstwa ratujących życie Polaków. W wydarzeniu uczestniczył Prezes klubu HDK "Adma" w Grybowie Pan Wacław Romański.

Link do fotorelacji poniżej
https://grybow.pl/2021/12/starosadeczanin-do-ksiegi-guinnessa/

Benefis Andrzeja Lisa: Świętowanie pobicia rekordu        10 grudnia 2021 roku w Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu swoje zasługi wraz z rodziną, przyjaciółmi oraz zaproszonymi gośćmi, świętował rekordzista - Andrzej Lis, który podczas mikołajowej akcji, oddał setny litr krwi.
        W wydarzeniu tym wziął udział Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Minister Piotr Ćwik, który w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy wręczył Andrzejowi Lisowi Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości za zasługi dla Niepodległej. Wśród zaproszonych można zauważyć między innymi: Proboszcza Parafii Miłosierdzia Bożego w Starym Sączu - ks. Janusza Ryba, Burmistrza Miasta - Jacka Lelek, Patryka Wicher – Posła na Sejm RP, Dariusza Cieśla - Wiceprezesa Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża. Na widowi jest obecny grybowianin - Wacław Romański, Wiceprezes Zarządu Oddziału PCK w Starym Sączu, który pełni równocześnie funkcję prezesa Klubu HDK „Adma”w Grybowie.
        Uczestnicy wydarzenia na czele z Andrzejem Lisem wzięli udział w panelu dyskusyjnym pt. „Wspomnienia o Andrzeju Lisie”. Benefis poprowadził Michał Mółka ze Stowarzyszenia Orion. Wieczór uświetnił występ muzyczny – Bassara Jazz Collectiv Band.
        Andrzej Lis podziękował swojej rodzinie i wszystkim Przyjaciołom, którzy poświęcili swój czas i spędzili go razem z nim, człowiekiem, który od 47 lat niestrudzenie pomaga drugiemu człowiekowi.

Podsumowanie III kwartału 2021 r.        W ciągu trzech kwartałów bieżącego roku, członkowie klubu 315 razy oddali krew w ilości 140 litrów 850 mililitrów. W samym tylko trzecim kwartale (od 1 lipca do 30 września) – ze 132 aktywnych zarejestrowanych osób krew oddało 113 członków klubu w łącznej ilości 50 litrów 850 mililitrów krwi.
        Klub Honorowych Dawców Krwi PCK „Adma” powstał w roku 2003. W klubie aktualnie zarejestrowanych jest 260 osób. W trakcie 18 lat działalności honorowi krwiodawcy klubu oddali łącznie 2.170 litrów 200 mililitrów płynu ratującego ludzkie życie (stan na 30 września 2021 roku).
        Informacja na stronie Miasta Grybów:
https://grybow.pl/2021/11/raport-z-klubu-honorowych-dawcow-krwi/

        Oddając krew ratujesz życie!

        Serdecznie dziękujemy.

KOMUNIKAT!!! WAŻNE!!! KOMUNIKAT!!!        W związku ze zmianą siedziby RCKiK w Nowym Sączu krew będzie pobierana od krwiodawców w następujących dniach i miejscach:

2.11.2021 w godzinach 9.00 - 13.00; Płyta Rynku w Nowym Sączu (krwiobus Kraków)

3.11.2021 w godzinach 9.00 - 13.00; Komenda Miejska PSP w Nowym Sączu ul. Witosa (krwiobus Kraków)

4.11.2021 w godzinach 7.00 - 12.00; Remiza OSP w Biegonicach ul. Zakładników 1
W remizie OSP Biegonice punkt poboru krwi będzie czynny (na razie) do 31.12.2021 r.

Prosimy krwiodawców o dokładne śledzenie strony klubu ADMA lub Facebooka RCKiK Nowy Sącz, gdzie będą podawane informacje na bieżąco.
                Prezes Klubu HDK "ADMA"
                W. Romański

Akcja z 12 września 2021 r.        Na fotorelację z akcji zapraszamy do zakładki Galeria.

Zawody strzeleckie z okazji 100-lecia ruchu młodzieżowego PCK        18 września na miejskiej strzelnicy w Grybowie odbyły się zawody strzeleckie z okazji 100-lecia ruchu młodzieżowego PCK. Prezentujemy zdjęcia pucharu i dyplomu a na fotorelację zapraszamy do zakładki Galeria.

Podziękowanie od Wójta Gminy Grybów        Prezentujemy podziękowanie Wójta i Rady Gminy Grybów dla Klubu HDK "ADMA" przekazane latem bieżącego roku.

III Sądecka Gala Krwiodawstwa w Krynicy Zdroju        Zapraszamy do zapoznania się z relacją tegorocznej Gali która odbyła się 19 czerwca w Krynicy Zdroju.
Tekst i zdjęcia pod linkiem: III Sądecka Gala Krwiodawstwa w Krynicy Zdroju

Podsumowanie I półrocza 2021 r.        Od 1 stycznia do 31 czerwca 2021 roku członkowie naszego klubu oddali łącznie 90 litrów krwi. Zarejestrowane było 224 osoby z których 202 oddało krew. Ogółem ilość oddanej krwi na dzień 31 czerwca 2021 r. wynosi 2119 litrów 350 mililitrów.

Podziękowanie dla klubu       


Podsumowanie I kwartału 2021 roku        Od 1 stycznia do 31 marca 2021 członkowie naszego Klubu w czasie akcji 7 marca oddali 24 litry 750 mililitrów krwi, a indywidualnie 75 osób oddało 33 litry 750 mililitrów życiodajnego płynu w RCKiK w Nowym Sączu. Łącznie w I kwartale bieżącego roku 131 członków Klubu HDK ADMA oddało 58 litrów 400 mililitrów krwi, co podniosło ogólny stan oddanej krwi do 2087 litrów 750 mililitrów.

Podsumowanie akcji z 7 marca 2021 r.        Do akcji po raz pierwszy zorganizowanej w Remizie OSP Grybów - Biała Wyżna zarejestrowało się 66 krwiodawców, członków naszego klubu. Niestety tylko 55 z nich mogło oddać krew, pozostali zostali wycofani z akcji z różnych przyczyn.
Efektem naszego zaangażowania było oddanie 24 litrów 750 mililitrów krwi co podniosło ogólny stan oddanej krwi na dzień 7.03.2021 r. do 2054 litrów 100 mililitrów życiodajnego płynu.
        Serdecznie dziękujemy.

KOMUNIKAT        Uprzejmie informujemy, że z dniem 1.01.2021 r. zgodnie z wytycznymi Zarządu Okręgowego PCK w Krakowie krwiodawcy są zobowiązani do uiszczenia rocznej składki w kwocie 25 zł czyli 2 zł miesięcznie. Powyższą kwotę należy uiszczać na akcji 7 marca lub w terminie późniejszym, do końca marca 2021 roku.
Cena nowej legitymacji (czerwonej) wynosi 5 złotych.
        Prezes klubu Wacław Romański

KOMUNIKAT!        Klub Honorowych Dawców Krwi "ADMA" w Grybowie uprzejmie informuje, iż wznawia akcję oddawania krwi, która odbędzie się w niedzielę 7 marca 2021 roku w lokalu OSP - Grybów - Biała Wyżna w godzinach od 8.30 - 13.00.
        Krew będzie przeznaczona dla dzieci oczekujących na przeszczep szpiku kostnego w Szpitalu Specjalistycznym w Krakowie - Prokocimiu i potrzebujących pacjentów w leczeniu COVID-19.
        Zarząd Klubu HDK ADMA w Grybowie

Nowe uprawnienia krwiodawców!        26 stycznia br. weszła w życie ustawa regulująca kwestie uprawnień krwiodawców.
W ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1777) wprowadza się następujące zmiany:
„Art. 9a. 1. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii:

        1) honorowemu dawcy krwi, który oddał krew lub jej składniki, w tym osocze po chorobie COVID-19, przysługują uprawnienia, o których mowa w art. 9, z tym że wymiar zwolnienia od pracy oraz zwolnienia od wykonywania czynności służbowych przysługuje w dniu, w którym oddał krew lub jej składniki, oraz w dniu następnym.

Nagroda Złotego Jabłka Sądeckiego dla HDK "ADMA"        18 grudnia 2020 roku na ręce prezesa naszego Klubu Wacława Romańskiego starosta nowosądecki pan Marek Kwiatkowski przekazał "Duże Złote Jabłko Sądeckie" w dowód wdzięczności, doceniając ofiarność członków klubu i gratulując ponad 2000 litrów krwi oddanych przez członków klubu ADMA w czasie 17-letniej działalności.Linki do wydarzenia w wiadomościach lokalnych:
grybow.pl - Złote Jabłko Sądeckie dla grybowskich krwiodawców
nowosadecki.pl - Pozyskali dwa tysiące litrów krwi!
sadeczanin.info - Grybów: oni zasłużyli sobie na to wyróżnienie. Oddali dwa tysiące litrów krwi
facebook.com - Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

Podsumowanie roku 2020        W 2020 roku ze względu na stan epidemiologiczny nie mieliśmy możliwości udziału w zorganizowanych akcjach krwiodawstwa. jednak pomimo tych utrudnień na 268 zarejestrowanych członków naszego klubu aż 241 krwiodawców oddało 108 litrów 450 mililitrów krwi. Podniosło to ogólny stan oddanego życiodajnego płynu przez członków klubu w całe jego 17-letniej historii do 2029 litrów 350 mililitrów na koniec trudnego dla wszystkich roku 2020.
        Ze względu na zmiany organizacyjne do 10.08.20 krew oddawano w R.C.K.i.K w Gorlicach, a od 11.08.20 w R.C.K.i.K. w Nowym Sączu.

Świąteczne Życzenia 2021        Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i nowego nadchodzącego 2021 Roku składamy najserdeczniejsze życzenia członkom, sympatykom i sponsorom Klubu HDK "Adma" z wdzięcznością za aktywność i ofiarność, gratulując postawy, i z nadzieją na dalszą współpracę.

Informacja o działalności Klubu HDK "ADMA" w październiku i listopadzie 2020 r.        Od 1.10.2020 do 30.11.2020 roku 54 członków naszego klubu oddało 24 litry 300 mililitrów krwi pełnej. Z uwagi na istniejący stan pandemii krwiodawcy mogą tylko indywidualnie oddawać krew w RCKiK w Nowym Sączu. Dzięki ich aktywności ogólny stan oddanej krwi przez członków klubu wynosi 2025 litrów 850 mililitrów krwi (stan na dzień 1.11.2020 r.)
        Niestety w obecnej sytuacji nie jest możliwe zorganizowanie normalnej akcji krwiodawczej. Być może nastąpi to w styczniu lub lutym 2021 roku przy pomocy krwioautobusu. Jeżeli akcja dojdzie do skutku poinformujemy o niej niezwłocznie. Serdecznie dziękujemy krwiodawcom za ofiarność i prosimy o śledzenie informacji zamieszczanych na stronie HDK "ADMA".
        Pozdrawiam
        Prezes klubu
        Wacław Romański

KOMUNIKAT        Klub Honorowych Dawców Krwi "ADMA" w Grybowie mając na uwadze ratowanie życia chorych na koronawirusa, uprzejmie prosi krwiodawców ozdrowieńców o oddanie krwi w RCKiK w Nowym Sączu, celem uzyskania osocza.
Szczegóły można uzyskać po numerem telefonu 724 850 352

Kondolencje        Z głębokim żalem informuję, że w dniu 20.10.2020 r. odbył się pogrzeb śp. Marii Krok, właścicielki Prywatnych Gabinetów Lekarskich "ADMA" w Grybowie z których korzystamy od 17 lat.
dziękuję wszystkim krwiodawcom, którzy wzięli udział w pogrzebie.

Mario spoczywaj w pokoju, pozostaniesz w naszej pamięci.
Pogrążeni w smutku i żałobie
krwiodawcy Klubu HDK "ADMA"
w Grybowie                

Podziękowania        Serdecznie dziękuję niżej wymienionej grupie krwiodawców za oddanie krwi 0Rh- w akcji "Na ratunek" dla potrzebującej osoby na pilny zabieg operacyjny.
Krew oddano 25.09.2020 r. w RCKiK Nowy Sącz.

 1. Góra Józef
 2. Święs Małgorzata
 3. Radzik Sylwester
 4. Michalik Grzegorz
 5. Głód Józef
 6. Szymczyk Mirosław

Z wyrazami szacunku Prezes HDK "ADMA"
        Wacław Romański

Podziękowania        Serdecznie dziękuję niżej wymienionym krwiodawcom za oddanie krwi ARh+ w akcji "Na ratunek" dla potrzebującej osoby na pilny zabieg operacyjny.
Krew oddano 28.08.2020 r. w RCKiK Nowy Sącz.

 1. Janowiec Janusz
 2. Jarosz Piotr
 3. Góra Stanisław
 4. Rysiewicz Krzysztof

Z wyrazami szacunku Prezes HDK "ADMA"
        Wacław Romański

Jubileusz        W tym roku członkowie kubu przekroczyli 2000 litrów oddanej krwi. Z tego powodu Burmistrz Miasta Grybów Pan Paweł Fyda i Wójt Gminy Grybów Pan Jacek Migacz ufundowali okolicznościowe proporczyki i kubki.
        Serdecznie dziękujemy.Działalność HDK "Adma"
w trzecim kwartale 2020 r.        Od 1 lipca do 30 września 202 roku 66 członków naszego klubu oddało 29 litrów 800 mililitrów krwi pełnej. Z uwagi na stan pandemii krwiodawcy mogli jedynie oddawać krew indywidualnie w Rejonowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Nowym Sączu. Ich ofiarność podniosła ogólny stan oddanej przez członków naszego klubu krwi do 2001 litrów 550 mililitrów (stan na 18 września 2020 r.). Niestety w obecnej sytuacji nie jest możliwe zorganizowanie normalnej akcji krwiodawstwa. Dlatego tym serdeczniej dziękujemy klubowiczom za ofiarność.

Bardzo prosimy o zgłaszanie chęci oddania krwi w R.C.K.i K. w Nowym Sączu telefonicznie lub mailowo
        Telefon: 18 442 05 07
        Email:ot810@rckik.krakow.pl

Nowe informacje będą przekazywane na stronie dlatego prosimy o jej monitorowanie.
        Pozdrawiam
        Prezes Klubu HDK "Adma" Wacław Romański

KOMUNIKAT        Klub Honorowych Dawców Krwi "ADMA" w Grybowie informuje krwiodawców z terenu Miasta i Gminy Grybów, że następuje zmiana lokalizacji oddawania krwi w związku ze zmianą struktur w Małopolskim Oddziale Okręgowym PCK w Krakowie. Z dniem 10.08.2020 krwiodawcy klubu "ADMA" będą oddawać krew nie jak dotychczas w R.C.K.i K. w Gorlicach, lecz w
Rejonowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Nowym Sączu, ul. Kazimierza Wielkiego 9a (obok ruin zamku).
Prosimy o zakończenie oddawania krwi w R.C.K.i K. w Gorlicach do dnia 10.08.2020 r.
        Równocześnie prosimy krwiodawców, aby podczas oddawania krwi informować o przynależności do klubu HDK "ADMA". Jest to konieczne ze względu na dokonaną zmianę.

        Nowe informacje będą przekazywane na naszej stronie, dlatego prosimy o jej monitorowanie. W miesiącu wrześniu być może uda się ściągnąć autobus z Krakowa do akcji oddawania krwi.
        Pozdrawiam
        Prezes klubu HDK "ADMA" Wacław Romański

Działalność HDK "Adma"
w drugim kwartale 2020 r.        Od 1 kwietnia do 30 czerwca bieżącego roku 51 członków naszego klubu oddało 22 litrów 950 mililitrów krwi. Ze względu na brak wyznaczonej akcji krwiodawcy indywidualnie zgłaszali się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gorlicach, co podniosło ogólny stan oddanej krwi do 1971 litrów 750 mililitrów (stan na dzień 30.06.2020 r.). Z powodu ogłoszonego w marcu stanu epidemiologicznego tylko w ten indywidualny sposób członkowie klubu mogą wspomagać banki krwi.
        Serdecznie dziękujemy.

Zasłużony dla Zdrowia Narodu 2020       
Minister Zdrowia przyznał kolejne najwyższe odznaczenia dla krwiodawców naszego klubu, są to:Zasłużony dla zdrowia Narodu (20 l oddanej krwi):

Piotr Górski (21 l 150 ml)


Serdecznie gratulujemy.
`

Odznaki Zasłużony Honorowy Dawca Krwi 2020       
W tym roku zostały przyznane członkom HDK "Adma" następujące odznaki:
 
Odznaka I stopnia (18 l oddanej krwi)
Górski Piotr
Bernasiewicz Dariusz
Guśtak Barbara
Grygiel Sylwia
 
Odznaka II stopnia (12 l oddanej krwi)
Górski Piotr
Czapliński Jan
Guśtak Barbara
Janowiec Daniel
Totoś Roman
Ruda Jakub
 
Odznaka III stopnia (6 l oddanej krwi)
Górski Piotr
ks. Pitwor Damian
Rzemiński Łukasz
Sekuła Maciej
Serdecznie gratulujemy.

Działalność HDK "Adma"
w pierwszym kwartale 2020 r.        Od 1 stycznia do 31 marca bieżącego roku 62 członków naszego klubu oddało 27 litrów 900 mililitrów krwi. Ze względu na brak wyznaczonej akcji krwiodawcy indywidualnie zgłaszali się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gorlicach, co podniosło ogólny stan oddanej krwi do 1948 litrów 800 mililitrów (stan na dzień 31.03.2020 r.)
        Z powodu ogłoszonego w marcu stanu epidemiologicznego tylko w ten indywidualny sposób członkowie klubu mogą wspomagać banki krwi.
        Serdecznie dziękujemy.

Podsumowanie roku 2019        W trzech akcjach zorganizowanych w 2019 roku wzięło udział 220 członków klubu oddając 99 litrów krwi. Jednocześnie przez cały rok w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gorlicach 229 naszych krwiodawców oddało 103 litry 050 mililitrów krwi.
        Razem członkowie Klubu oddali w 2019 roku 202 litry 050 mililitrów krwi co podniosło ogólną ilość do 1920 litrów 900 mililitrów życiodajnego płynu przekazanego potrzebującym Liczba aktywnych członków Klubu HDK "Adma" wyniosła 271 osób (stan na dzień 1.01.2020r.). Dodatkowo 12 osób poddało się badaniom na oznaczenie kodu genetycznego na szpik kostny.

Medal św. Maksymiliana Marii Kolbe       
        W ubiegłym roku sam klub i jego poszczególni członkowie zostali uhonorowani Medalem Pamiątkowym XX Rocznicy Ustanowienia Św. Maksymiliana Marii Kolbego Patronem Honorowy Dawców Krwi w Polsce.
        Medal przyznawany jest za zasługi i okazane wsparcie dla ruchu Honorowych Dawców Krwi, promocję krwiodawstwa i ratowanie życia ludzkiego.

Odznaczeni - Klub HDK "ADMA" w Grybowie:

ks dr Marcin Krepa
Wacław Romański

Świąteczne Życzenia 2020        Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i nowego nadchodzącego 2020 Roku składamy najserdeczniejsze życzenia członkom, sympatykom i sponsorom Klubu HDK "Adma" z wdzięcznością za aktywność i ofiarność, gratulując postawy, i z nadzieją na dalszą współpracę.

Akcja krwiodawstwa 20.10.2019        W ostatniej, trzeciej w tym roku akcji oddawania krwi wzięło udział 73 osoby z których aż 12 zostało zdyskwalifikowanych z powodu braku spełnienia parametrów oddawanej krwi. Ostatecznie 61 krwiodawców oddało 27 litrów 750 mililitrów życiodajnego płynu.
        Dodatkowo w Powiatowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gorlicach w dniach 1.07 - 30.09.2019 r. 76 krwiodawców oddało 34 litry 200 mililitrów krwi. Natomiast w dniach 1.10 - 1.12.2019 r. 31 osób oddało w PCKiK w Gorlicach 13 litrów 950 mililitrów krwi. Łącznie krew oddało 168 osób z wynikiem 75 litrów 900 mililitrów krwi.
        Ogólny stan oddanej krwi na dzień 1.12.2019 r. wynosi 1900 litrów.

Zasłużony dla Zdrowia Narodu 2019       
Minister Zdrowia przyznał kolejne najwyższe odznaczenia dla krwiodawców naszego klubu, są to:Zasłużony dla zdrowia Narodu (20 l oddanej krwi):

Robert Święs (41 l 200 ml)
Józef Głód (31 l 950 ml)
Rafał Śliwa (30 l 150 ml)
Grzegorz Bittner (29 l 450 ml)
Krzysztof Szczurek (28 l 600 ml)
Robert Kiełbasa (28 l 350 ml)
Jerzy Święs (26 l 950 ml)
Piotr Jarosz (26 l 650 ml)
Sebastian Maciaszek (20 l 850 ml)
Adam Pacyna (20 l 700 ml)
Stanisław Krok (20 l 700 ml)
Piotr Pękala (20 l 250 ml)
Jacek Gucwa (20 l 000 ml)
Józef Świderski (38 l 600 ml)
Ryszard Żur (20 l 150 ml)
Ireneusz Gruca (35 l 000 ml)
Góra Daniel (20 l 200 ml)


Serdecznie gratulujemy.

Odznaki Zasłużony Honorowy Dawca Krwi 2019       
W tym roku zostały przyznane członkom HDK "Adma" następujące odznaki:
 
Odznaka I stopnia (18 l oddanej krwi)
Góra Daniel
Michalik Marian
Frączek Grzegorz
 
Odznaka II stopnia (12 l oddanej krwi)
Matusik Małgorzata
Matusik Lucjan
Matuła Kamil
Michalik Grzegorz
Michalik Marian
Matuła Rafał
Tarasek Wiesław
Janowiec Janusz
Frączek Grzegorz
 
Odznaka III stopnia (6 l oddanej krwi)
Królak Krystyna
Adamik Zbigniew
Mól Marta
Dziedziak Paweł
Laskosz Robert
Mikulski Dariusz
Totoś Kazimierz
Michalik Grzegorz
Grygiel Natalia
Michalik Marian
Góra Stanisław
Tarasek Wiesław
Wiatr Piotr
Ptaszkowska Paulina
Frączek Grzegorz
Kafel Marcin
Serdecznie gratulujemy.

Akcja krwiodawstwa 12.05.2019        W drugiej tegorocznej akcji oddawania krwi uczestniczyło 69 krwiodawców oddając 31 litrów 050 mililitrów krwi. Dodatkowo od 1 kwietnia do 30 czerwca 45 członków klubu oddało 20 litrów 250 mililitrów krwi w Powiatowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gorlicach. Łącznie 114 krwiodawców oddało 51 litrów 300 mililitrów krwi co zwiększyło ogólny stan oddanej krwi do 1824 litrów 350 mililitrów (stan na dzień 30.06.2019 r.)

Światowy Dzień Krwiodawcy        Z okazji obchodzonego 14 czerwca Światowego Dnia Krwiodawcy składamy serdeczne życzenia członkom i sympatykom Klubu Honorowych Dawców Krwi "Adma".

Akcja krwiodawstwa 13.01.2019        W pierwszej tegorocznej, zorganizowanej wspólnie z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy akcji oddawania krwi uczestniczyło 70 krwiodawców oddając 31 litrów 500 mililitrów krwi. Dodatkowo od początku roku do 31 marca 51 członków klubu oddało 22 litry 700 mililitrów krwi w Powiatowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gorlicach. Łącznie 131 krwiodawców w bieżącym roku oddało 54 litry 200 mililitrów krwi co zwiększyło ogólny stan oddanej krwi do 1773 litrów 050 mililitrów (stan na dzień 31.03.2019 r.)

Podsumowanie 2018 roku        Dobiegł końca jubileuszowy rok 15 - lecia istnienia i działalności Klubu. W jego trakcie w trzech zorganizowanych akcji oddawania krwi 201 osób oddało 90 litrów 900 mililitrów krwi. Oprócz tego nasi krwiodawcy w Powiatowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gorlicach oddali 75 litrów 150 mililitrów krwi (167 osób). Ostatecznie rok jubileuszowy zamykamy stanem 1718 litrów 850 mililitrów oddanej krwi w historii Klubu.

Świąteczne Życzenia        Z okazji Świąt Wielkiej Nocy 2019 Roku składamy najserdeczniejsze życzenia członkom i sympatykom Klubu HDK "Adma" wdzięczni za ofiarność, poświęcenie i postawę społeczną z nadzieją na dalszą owocną współpracę.

ZMIANA TERMINU AKCJI MAJOWEJ        Ze względu na napięte terminy działania R.C.K.i K. w Gorlicach zmianie uległ termin akcji krwiodawstwa w maju 2019.

NOWY TERMIN AKCJI TO
12.05.2019 r.

Świąteczne Życzenia        Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2019 Roku składamy najserdeczniejsze życzenia członkom, sympatykom i sponsorom Klubu HDK "Adma" z wdzięcznością za aktywność i ofiarność, gratulując postawy, i z nadzieją na dalszą współpracę.

Klub HDK "Adma" na stronie grybow.pl        Na oficjalnej stronie internetowej Miasta Grybów zamieszczono fotokronikę z nadania członkom naszego klubu Odznaczeń “Zasłużony dla zdrowia Narodu” - link poniżej
grybow.pl/2018/12/zasluzony-dla-zdrowia-narodu/

Podajemy terminy akcji krwiodawstwa w 2019 roku        Zaplanowano trzy akcje w roku 2019, 13 stycznia 2019, 26 maja 2019 i 20 października 2019. Pierwsza z nich jest powiązana z 27 Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Zasłużony dla Zdrowia Narodu       
Po raz pierwszy w historii Klubu HDK Adma Minster Zdrowia przyznał najwyższe odznaczenie
dla krwiodawców z naszej społeczności. Odznaczenia za co najmniej 20 litrów oddanej krwi otrzymali:Zasłużony dla zdrowia Narodu (20 l oddanej krwi):

Wacław Romański (47 l 650 ml)
Marian Michalik (35 l 400 ml)
Ks. Marcin Krępa (50 l 950 ml)
Serdecznie gratulujemy.

Akcja krwiodawstwa 28.10.2018        W ostatniej w bieżącym roku akcji krwiodawstwa wzięło udział 69 członków naszego klubu oddając 31 litrów 500 mililitrów krwi. Dodatkowo w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gorlicach od 6 sierpnia do 28 października 2018r., 43 osoby oddały 19 litrów 350 mililitrów krwi.
        W całej akcji łącznie uczestniczyło 112 krwiodawców oddając 50 litrów 850 mililitrów krwi co podniosło ogólny stan oddanej krwi przez członków naszego klubu do 1696 litrów 800 mililitrów na dzień 28.10.2018 roku.

KOMUNIKAT!        Bardzo prosimy członków naszego klubu o kontakt z panem Prezesem do dnia 15 listopada 2018 roku w celu zweryfikowania ilości oddanej krwi w bieżącym roku i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaganych przez ustawę o RODO.

Indywidualna akcja krwiodawstwa
w R.C.K.i K. w Gorlicach        Dziękujemy krwiodawcom którzy oddali krew w regionalnym centrum krwiodwstwa. W okresie od 23 maja do 6 sierpnia 2018 45 członków klubu oddało 20 litrów 250 mililitrów krwi.Podniosło to ilość krwi oddanej w historii Klubu do 1645 litrów 950 mililitrów.

Akcja krwiodawstwa 27.05.2018        W drugiej tegorocznej akcji krwiodawstwa wzięło udział 67 członków naszego klubu oddając 30 litrów 150 mililitrów krwi. Dodatkowo w R.C.K.i K. w Gorlicach od 8 marca do 21 maja 2018, 37 osób oddało 16 litrów 650 mililitrów krwi.
        W całej akcji łącznie uczestniczyło 104 krwiodawców oddając 46 litrów 800 mililitrów krwi.

15-to lecie istnienia Klubu        Serdecznie zapraszamy członków i sympatyków Klubu Honorowych Dawców Krwi "ADMA" na uroczyste obchody piętnastolecia istnienia klubu. To ważne dla nas wydarzenie rozpocznie się 24 marca 2018 roku o godzinie 10.00 Mszą Św. w Bazylice Mniejszej w Grybowie.

Odznaki Zasłużony Honorowy Dawca Krwi 2018       
W tym roku zostały przyznane członkom HDK "Adma" następujące odznaki:
 
Odznaka I stopnia (18 l oddanej krwi)
Galeja Aneta
Pękala Piotr
Żur Ryszard
Święs Jerzy
 
Odznaka II stopnia (12 l oddanej krwi)
Nalepa Paweł
Frączek Grzegorz
Bernasiewicz Dariusz
Górski Kazimierz
Bosak Łukasz
Grygiel Sylwia
Grygiel Zofia
Waz Paweł
 
Odznaka III stopnia (6 l oddanej krwi)
Obrzut Anna
Obrzut Karol
Kawęcka Paulina
Grybel Adrian
Janowiec Daniel
Grebla Zbigniew
Bernasiewicz Agata
Kogut Krzysztof
Myśliwiec Sylwia
Tokarz Jan
Waz Paweł
Serdecznie gratulujemy.

Akcja krwiodawstwa 18.02.2018        W pierwszej tegorocznej akcji krwiodawstwa wzięło udział 65 członków naszego klubu oddając 29 litrów 250 mililitrów krwi. Dodatkowo w R.C.K.i K. w Gorlicach do 7 marca 2018 42 osoby oddało 18 litrów 900 mililitrów krwi.W całej akcji łącznie uczestniczyło 107 krwiodawców oddając 48 litrów 150 mililitrów krwi.Podniosło to ilość krwi oddanej w historii Klubu do 1578 litrów 900 mililitrów.

Podsumowanie 2017 roku        Kończymy nasz wspólny kolejny rok istnienia i działalności.
W 2017 roku w trzech akcjach oddawania krwi w Grybowie wzięło udział 198 osób oddając 89 litrów 100 mililitrów krwi. Ponadto w Powiatowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gorlicach przez cały rok 214 honorowych krwiodawców oddało 96 litrów 300 mililitrów krwi. Łącznie w 2017 roku 412 członków naszego klubu oddało 185 litrów 400 mililitrów krwi.
Od 2003 roku do 31 grudnia 2017 roku nasi klubowicze
oddali 1530 litrów 650 mililitrów Krwi.

Życzenia        Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2018 Roku składamy najserdeczniejsze życzenia członkom i sympatykom Klubu HDK "Adma" z wdzięcznością za ofiarność, gratulując wyniku,
i z nadzieją na dalszą aktywność.

Akcja krwiodawstwa 22.10.2017        W trzeciej tegorocznej, a ogólnie w naszej historii 62 akcji oddawania krwi wzięło udział 69 członków naszego klubu oddając 31 litrów 50 mililitrów krwi. Po raz pierwszy akcja została przeprowadzona w nowej lokalizacji - Szkole Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego
w Grybowie - ul. Szkolna 1.
        Dodatkowo w R.C.K.i.K. w Gorlicach krew oddało 68 osób co daje w całej akcji 61,650 litrów pobranej krwi. Dzięki temu jeszcze przed końcem bieżącego roku przekroczyliśmy zakładane na piętnastolecie historii istnienia klubu HDK "Adma" 1500 litrów życiodajnego płynu.
        Na dzień 13 listopada 2017 roku ilość krwi oddanej w historii klubu wynosi 1513 litrów 150 mililitrów - a to oczywiście nie koniec. :)))

Akcja krwiodawstwa 28.05.2017        W drugiej tegorocznej akcji oddawania krwi wzięło udział 58 członków naszego klubu, dzięki czemu uzyskano 26 litrów 100 mililitrów krwi. Dodatkowo w R.C.K.i K. w Gorlicach 37 osób oddało 16 litrów 650 mililitrów krwi. Efektem akcji jest łączny udział 95 krwiodawców i 42 litry 750 mililitrów krwi, co podwyższa łączną pulę krwi oddanej w historii klubu do 1436 litrów 200 mililitrów w dniu 28.05.2017r.

Odznaki Zasłużony Honorowy Dawca Krwi 2017       
W tym roku zostały przyznane członkom HDK "Adma" następujące odznaki:
 
Odznaka I stopnia (18 l oddanej krwi)
Motyka Józef
Głód Józef
 
Odznaka II stopnia (12 l oddanej krwi)
Lisik Radosław
Broda Jerzy
Kuk Mirosław
 
Odznaka III stopnia (6 l oddanej krwi)
Leśniak Krystian
Moroń Jan
Olech Przemysław
Gruca Krzysztof
Matuła Kamil
Obrzut Anna
Matuła Marta
Lichoń Wojciech
Morańda Zdzisław
Sekuła Paweł
Koszyk Marcin
Kuk Mirosław
Radzik Andrzej
Matuła Rafał
Serdecznie gratulujemy.

Akcja krwiodawstwa 19.02.2017        W zimową niedzielę aż 73 osoby pozytywnie odpowiedziało na apel wzywający do udziału w akcji krwiodawstwa (w tym Burmistrz Miasta Grybów pan Paweł Fyda). Wśród nich było 26 kobiet.
W efekcie udało się pobrać 32 litry 850 mililitrów krwi.
        Dodatkowo trzy osoby zdecydowały się na przebadanie krwi pod kątem kodu DNA jako potencjalni dawcy szpiku. Jak podkreślił prowadzący badania lekarskie dr Jacek Witek, po raz pierwszy nikt z chętnych do udziału w akcji nie został zdyskwalifikowany.

Podsumowanie 2016 roku        W 2016 roku w trakcie trzech akcji krwiodawstwa oraz indywidualnie członkowie Klubu 338 razy oddali krew co daje łącznie 152 litry 100 mililitrów krwi. Całkowita ilość oddanej w historii Klubu krwi wzrosła do 1344 litrów 500 mililitrów.
Gratulujemy!

Życzenia        Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2017 Roku składamy najserdeczniejsze życzenia członkom i sympatykom Klubu HDK "Adma" z wdzięcznością za ofiarność i z nadzieją na dalszą aktywność.

Akcja krwiodawstwa 2.10.2016        W ostatniej tegorocznej akcji wzięło udział 78 osób oddając 32 litry 400 mililitrów krwi. Dodatkowo w okresie 16.08.2016 - 20.10.2016 w przychodni RCKK w Gorlicach 33 osoby oddały 14 litrów 850 mililitrów życiodajnego płynu.

Nasz Klub w multimediach        Zachęcamy do obejrzenia w zakładce Galeria wywiadów z Panem Burmistrzem Grybowa i Prezesem Klubu przeprowadzonych przez portal Grybow24.pl

Odznaki Zasłużony Honorowy Dawca Krwi 2016       
        W tym roku zostały przyznane członkom HDK "Adma" następujące odznaki:
 
Odznaka I stopnia (18 l oddanej krwi)
Gucwa Jacek
Maciaszek Sebastian
 
Odznaka II stopnia (12 l oddanej krwi)
Rysiewicz Piotr
Gryzło Iwona
Sierota Krystyna
Gruca Stanisław
Bosak Łukasz
 
Odznaka III stopnia (6 l oddanej krwi)
Raczoń Kamil
Szczocrz Klaudia
Ruda Bartłomiej
Wrona Zbigniew
Tarasek Wiesław
Bernasiewicz Dariusz
Janowiec Janusz
Pękala Piotr
Serdecznie gratulujemy.

Podsumowanie tegorocznych akcji krwiodawstwa        W bieżącym roku do tej pory akcje odbyły się dwukrotnie:
 • 7 lutego 86 osób oddało 38 litrów 700 mililitrów krwi,
 • 29 maja 78 osób wzbogaciło bank krwi o 36 litrów 500 mililitrów życiodajnego płynu,
Dodatkowo w dniach od 1 czerwca do 31 lipca w przychodni RCKK w Gorlicach 30 członków naszego klubu oddało 13 litrów 500 mililitrów krwi podnosząc łączny stan oddanej krwi do 1280 litrów 500 mililitrów.

Akcja krwiodawstwa w tą niedziele        Przypominamy o najbliższej akcji krwiodawstwa która odbędzie się 7 lutego 2016 roku.

Podsumowanie minionego roku        W 2015 roku w naszym Klubie zarejestrowanych było 211 krwiodawców w tym 61 kobiet.
        Podczas trzech ubiegłorocznych akcji oraz indywidualnie 265 osób oddało 119 litrów 250 mililitrów krwi.
        Najbardziej aktywni krwiodawcy otrzymali na Święta Bożego Narodzenia paczki żywnościowe w ilości 70 sztuk.
        Stan oddanej krwi na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 1182 litry 400 mililitrów.

Końcówka roku 2015        Od 25.11.2015 do 31.12.2015 15 członków naszego klubu indywidualnie oddało 6,750 ml krwi w Centrum Krwiodawstwa w Gorlicach.

Akcja krwiodawstwa 22.11.2015        W akcji wzięło udział 93 osoby oddając łącznie 41 litrów 850 mililitrów krwi.
W Gabinetach Lekarskich "ADMA" gościliśmy 74 członków Klubu (33,300 ml krwi), a w Centrum Krwiodawstwa w Gorlicach krew oddało 19 osób (8,550 ml krwi).

Nasza ofiarność zaowocowała przyznaniem odznaki Zasłużonego Dawcy Krwi dla kolejnych członków Klubu:

Odznaka III stopnia (6 l oddanej krwi)
Matusik Andrzej
Czapliński Jan
Michalik Danuta
Basak Łukasz
Gratulujemy!

Życzenia       

        Składamy gorące życzenia zdrowych, spokojnych i rodzinnych
Świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego Nowego Roku 2016 członkom
i sympatykom Klubu HDK przy gabinetach "Adma" w Grybowie
z nadzieją na dalszą aktywny współpracę w ramach klubu.

Planowane akcje krwiodawstwa w 2016 roku       

        Zaplanowane zostały trzy terminy akcji krwiodawstwa w 2016 roku:


 • 7 luty 2016 r.
 • 29 maj 2016 r.
 • 23 październik 2016 r.

        O ewentualnych zmianach poinformujemy na stronie.

Informacje wakacyjne        W trakcie wakacji nasi krwiodawcy kontynuowali swoją akcję krwiodawstwa wpostaci indywidualnych wizyt w Gorlicach oddając 8 l. 100 ml. krwi (18 osób) na potrzeby Szpitala Specjalistycznego w Krakowie na ul. Kopernika - Oddział Hematologii.

Akcja krwiodawstwa 21.06.2015        W akcji wzięło udział 85 osób oddając 38 litrów 250 mililitrów krwi.
Nasza ofiarność zaowocowała przyznaniem odznaki Zasłużonego Dawcy Krwi dla członków Klubu:

Odznaka II stopnia (12 l oddanej krwi)
Pacyna Adam
Galeja Aneta

Odznaka III stopnia (6 l oddanej krwi)
Rodak Marek
Totoś Roman
Długosz Ewelina

Serdecznie gratulujemy.

Aktualizacja kroniki Klubu        Zachęcamy do wizyty w galerii Kronika gdzie dodano kilkadziesiąt zdjęć obrazujących pracę Klubu w latach 2013-2015. Jednocześnie przypominamy o najbliższej akcji krwiodawstwa która odbędzie się 21 czerwca 2015 roku.

Nagroda dla klubu        Dnia 27.02.2015r. Wójt Gminy Grybów pan Piotr Krok wręczył na uroczystej sesji Rady Gminy szklaną statuetkę za zebranie 1000 litrów krwi przez członków naszego klubu krwiodawców po 10 latach działalości. Nagrodę odebrał pan prezes Wacław Romański.

Akcja krwiodawstwa 1.02.2015        W pierwszej tegorocznej akcji oddawania krwi dla potrzebujących wzięło udział 93 krwiodawców klubu.
        Łącznie wzbogacili banki krwi o 41 litrów 850 mililitrów bezcennego płynu.
        Doliczając indywidualnych ofiarność krwiodawców stan oddanej krwi przez członków naszego klubu na dzień 20.02.2015r. wynosi 1082 l 550 ml krwi.
        Dziękujemy.

Życzenia        Składamy najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku członkom i sympatykom Klubu HDK przy gabinetach "Adma" w Grybowie z nadzieją na dalszy aktywny udział w działalności klubu.

Planowane terminy akcji krwiodawstwa w 2015 roku        Zaplanowane zostały trzy terminy akcji krwiodawstwa w 2015 roku:
 • 1.02.2015
 • 21.06.2015
 • 22.11.2015
O ewentualnych zmianach poinformujemy na stronie.

Nasze osiągnięcia        W 2014 roku 265 naszych krwiodawców oddało 119 litrów 250 mililitrów krwi.
Do dnia 1 grudnia 2014 roku członkowie Klubu HDK przy gabinetach "Adma" w Grybowie oddali 1.036.150 mililitrów krwi (1036 litrów 150 mililitrów).

        Na dorocznym spotkaniu Klubów Honorowych Dawców Krwi w Gorlicach 10 członków naszego klubu otrzymało odznaki Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi:

Odznaka I stopnia (18 l oddanej krwi)
Śliwa Rafał
Gawryś Adrian
Jarosz Piotr

Odznaka II stopnia (12 l oddanej krwi)
Lach Stanisław
Motyka Lucjan

Odznaka III stopnia (6 l oddanej krwi)
Michalik Rafał
Lisik Radosław
Guśtak Barbara
Nalepa Paweł
Janowiec Bogdan

GRATULUJEMY

Akcja krwiodawstwa 23.11.2014        W ostatniej w tym roku akcji 89 osób oddało 40,050 litrów krwi dla małych pacjentów oddziału Onkologii i Hematologii szpitala w Krakowie - Prokocimiu. Pozwoliło to na przekroczenie przez członków naszego klubu niesamowitej ilości oddanej krwi 1000 litrów.

Zmiana daty krwiodawstwa w listopadzie       
UWAGA

        Z przyczyn od nas niezależnych ulega zmianie termin akcji krwiodawstwa z 16.11.2014 na 23 Listopada 2014r.

Wkrótce terminy akcji krwiodawstwa na rok 2015        W najbliższym czasie (przełom września i listopada) 2014 poinformujemy o terminach akcji honorowego krwiodawstwa w 2015 roku.

Akcja krwiodawstwa 01.09.2014        Do dnia 1 września 2014 roku członkowie naszego Klubu oddali 988 litrów 450 mililitrów krwi.

        Mamy nadzieję, że do końca 2014 roku przekroczymy magiczny próg 1000 litrów płynu ratującego życie.

Akcja krwiodawstwa 15.06.2014        W pierwszej tegorocznej akcji oddawania krwi dla potrzebujących wzięło udział 70 krwiodawców naszego klubu. Na rzecz dzieci z Oddziału onkologii Szpitala Dziecięcego Kraków - Prokocim oddali 31 litrów 500 mililitrów krwi.
        Tym samym łączna ilość oddanej przez członków klubu krwi osiągnęła stan 976.300 litrów życiodajnego płynu. Nadal zachęcamy do indywidualnego oddawania krwi poza planowanymi akcjami w punkcie szpitala w Gorlicach w godzinach 8.00-12.00.
        Serdecznie dziękujemy!

Akcje krwiodawstwa w roku 2014        Z uwagi na brak wolnych terminów w 2014 roku akcje zbiorowe odbędą się tylko dwukrotnie: 15 czerwca i 16 listopada.
        Krwiodawców zachęcamy jednak do indywidualnego oddawania krwi w punkcie krwiodawstwa w szpitalu w Gorlicach. O wszelkich zmianach i dodatkowych terminach akcji będziemy informować zainteresowanych na naszej stronie.
        Krwiodawców zachęcamy jednak do indywidualnego oddawania krwi w punkcie krwiodawstwa w szpitalu w Gorlicach w godzinach 8.00-12.00.

Podsumowanie roku 2013        Składamy serdeczne podziękowania członkom klubu HDK Adma za udział w akcjach honorowego krwiodawstwa w 2013 roku.
        Nasza ofiarność pozwoliła zebrać w czasie wieloletniej działalności do tej pory 921.850 litrów krwi ratującej wiele istnień ludzkich.

Ostatnia akcja krwiodawstwa w tym roku                Ostatnia akcja krwiodawstwa w tym roku odbędzie się 8.12.2013 w przychodni "ADMA" przy ul. Grunwaldzkiej w godzinach 8-14.
Serdecznie zapraszamy honorowych krwiodawców do uczestnictwa w naszej misji ratowania ludzkiego życia.

Akcja krwiodawstwa 19.10.2013        Podczas akcji honorowego oddawania krwi w dniu 19.10.2013 roku 72 krwiodawców oddało 32 litry 400 mililitrów krwi. Podniosło to łączną ilość krwi oddanej przez członków HDK "Adma" do 885 litrów 850 mililitrów (stan na dzień 10.11.2013r.).

Akcja krwiodawstwa 28.07.2013        Dnia 28 Lipca 2013 roku odbyła się akcja krwiodawstwa. Krew oddały 74 osoby. Dzięki temu łączna dotychczasowa pula oddanej krwi zwiększyła się do poziomu 854 litrów i 300 ml. Jest to niebywałe osiągnięcie pomagające w walce o ludzkie życie.

Na portalu Sądeczanin.pl, można było przeczytać arytkuł
zachęcający do wzięcia udziału w akcji krwiodawstwa:
Grybów: Oddaj krew dla Pauliny i innych potrzebujących

Chcieliśmy podziękować wszystkim tym,
którzy włączyli się do akcji i oddali cząstkę siebie za innych.

Jubileusz X lecia istnienia klubu        23 Marca 2013 roku w budynku Politechniki Warszawskiej w Grybowie odbyło się spotkanie z okazji Jubileuszu X lecia istnienia naszego klubu. W trakcie uroczystości zostały wręczone odznaczenia dla Zasłużonych Horowych Dawców Krwi.

Na portalu Sądeczanin.pl dostępny jest artykuł o uroczystości:
Grybów: Od 10 lat przelewają krew, by ratować życie innym


Relacja telewizyjna w RTV Gorlice: