Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy "ADMA"

ul. Grundwaldzka 36 33-330 GrybówTelefon:(0)18 - 445 06 79 (w godz. od 700 do 1700)
Telefon prywatny prezesa:+48 724 850 352
Adres e-mail:waclawromanski@gmail.com