Klub honorowych dawców krwi PCK przy przychodniach "Adma" powstał 23 Marca 2003 roku. Jest reaktywacją nieistniejącego klubu HDK przy Spółdzielni Inwalidów Karpaty. W 2015 roku klub liczył 211 członków. Każdego roku akcja krwiodawstwa odbywa się kilkukrotnie.

W ciągu 15 lat działalności honorowi krwiodawcy klubu oddali łącznie:1824 litry 350 ml krwi
stan na 30.06.2019Zarząd klubu:
Prezes: Wacław Romański